Privaatsustingimused


Kes me oleme

Veebikeskkonna uuedteenused.ee (edaspidi Kliendiregister) haldajaks on Uued Teenused OÜ (edaspidi UT), registrikood 14346541, asukohaga Kirsi tn 10, Tallinn 10616 Harjumaa, tel +372 5192 3887, e-post info@uuedteenused.ee.

Milliseid isikuandmeid töötleme

Isikuandmed käesolevas kontekstis on kõik andmed, mida päritakse UT veebikeskkonnas kasutajakonto loomisel ja kliendiankeedi täitmisel.

Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse

Isikuandmeid kasutatakse UT ja kliendi vahelise koostöölepingu sõlmimiseks.

Kliendiregistri kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse Kliendiregistri kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

Õiguslik alus

Registreerudes UT Kliendiregistriga, nõustub kasutaja meie privaatsustingimustega.

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitavast koostöölepingust tulenevate juriidiliste kohustuste täitmiseks.

Vastuvõtjad, kellele isikuandmed edastatakse

Isikuandmed edastatakse ettevõttele Uber B.V., registreeritud Amsterdami registrinumbriga 56317441 ja Majandustegevuse registrile.

Turvalisus ja andmetele ligipääs

Isikuandmeid hoitakse serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi territooriumil.

Juurdepääs isikuandmetele on Kliendiregistri töötajatel, kes on seotud lepingute sõlmimisega.

Kliendiregistri hoolduse- ja arendustööde eesmärgil omab juurdepääsu isikuandmetele meie IT-partneri Infinit OÜ spetsialist.

Kõik andmevood kasutaja seadme ja Kliendiregistri serveri vahel on krüpteeritud ja kantakse üle ainult SSL-turvakihil.

Isikuandmetega tutvumine ja parandamine

Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi Kliendiregistri kasutajaprofiilis.

Säilitamine

Kliendiregistriga liitunud kasutaja isikuandmeid säilitatakse kuni kliendilepingu kehtivuse lõpuni, pluss viis aastat.

Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.

Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

Kustutamine

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

Vaidluste lahendamine

Kliendiregistrit kasutama asudes, eeldame, et olete nende põhimõtetega tutvunud ning nõustute nendega. Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta meiega ühendust.

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub e-posti info@uuedteenused.ee kaudu.